Agafar el tren a temps

Posted on 18 Abril, 2009

0


Les primeres empreses a pujar al tren de la RSE gaudiran dun avantage competitiu davant la competència (imatge manllevada de xkyo.wordpress.com)

Les primeres empreses a pujar al tren de la RSE gaudiran d'un avantage competitiu davant la competència (imatge manllevada de xkyo.wordpress.com)

En el pròleg de la guia sobre RSE de la CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa) es diu, segurament amb molta raó que, sense la responsabilitat social recíproca dels diferents stakeholders (que jo m’estimo més denominar agents implicats per prescindir d’anglicismes), la RSE careix d’eficàcia.

Reitero, abans que res, que probablement aquesta asseveració és correcta en certa mesura.

Ara bé, el perill d’aquest argument és que podria ser utilitzat per empreses i organitzacions per tal de no adoptar mesures socialment responables, a l’espera que els seus respectius stakeholders (pera continuar amb la nomenclatura usada per la CECOT) fossin els primers en moure fitxa, ja que existeix una certa por que organitzar-se de forma socialment responsable pot restar competitivitat o productivitat davant competidors que no han implantat sistemes de RSE.

Es difícil, en molts casos, aconseguir que les empreses vegin amb claredat que ser socialmet responsable només els comporta beneficis, com ara, només a títol d’exemple, la millora de la reputació i per tant de la imatge de la marca, la fidelitzacio dels clients o l’increment de la productivitat derivada de la major implicació dels empleats.

Per això un dels reptes més importants del consultor en aquest àmbit és la pedagogia.

En realitat, estic convençut que fenòmens com l’èxit del marqueting social, demostren clarament que les empreses que llencin la primera pedra gaudiran d’un avantatge comparatiu davant d’aquelles que triguin més a pujar al tren de la RSE.

Serà un camí llarg i tortuós, però la meva visió és que la societat civil, el mercat, el consumidor, seran els veritables reguladors, els veritables agents que facin que aquelles organitzacions socialment irresponsables acabin sent història.

Invertir en RSE ara, per tant, no només dóna lloc a les empreses a començar a gaudir abans dels beneficis que el model aporta, sinó que, a més, les assegura un bon lloc en el mercat futur, el mercat socialment responsable.

Anuncis
Posted in: La vida i tal